بغض یعنی دردایی که رسیدن به گلوت

بغض یعنی تنهایی و نمونده هیشکی پهلوت 

بغض ، بغض

بغض یعنی که غرورت نزاره بریزن اشکات 

بغض یعنی حرف هایی که خشک شدن پشت لب هات 

بغض بغض

بغض یعنی شب های تنهایی و خرابی

بغض یعنی فکر و خیالش نزاره بخوابی 

بغض یعنی جز رفتن دیگه هیچ راهی نداری 

بغض یعنی که هنوزم اونو دوسِش داری

بغض یعنی ، حسرت اون چیزایی که نداشتی 

بغض یعنی ، هیچ وقت نشد اون جوری که می خواستی 

بغض ، بغض

بغض یعنی زخم هایی که جا مونده از رفیقت

بغض یعنی خوب نشه دیگه این دردِ عمیقت

بغض ، بغض

بغض یعنی شب های تنهایی و خرابی

بغض یعنی فکر و خیالش نزاره بخوابی 

بغض یعنی جز رفتن دیگه هیچ راهی نداری 

بغض یعنی که هنوزم اونو دوسِش داریـــ


 

نوشته شده توسط نرگس در دوشنبه 17 خرداد 1395 ساعت 09:30 موضوع | لینک ثابت