نمیدونم از کجا  بگم از کجا شرو کنم


ساده بگم دلتنگتم بدجور 


میفهمی اینو چراخودت پنهان میکنی از من 


چرااینجور رفتار میکنی چرا کاری میکنی 


ازت دور شم  فراموشت کنم ها


دوست من من هیچوقت تورو فراموش نمیکنم 


تو قلبم وتویادم همیشه دارمت 


بفهم معنی دلتنگیم رو 


نگو که توام دلتنگ نیستی 


 یادت بمونه دلم روشکستی  توهم 


ولی بااین وجود بهترین دوستمی 


بهترین کسی که پاش گذاشت توزندگیم 


مطمعنم  که توالان فراموشم کردی 


دیگه من رو یادت نمیاد


فراموشم نکرده بودی. بعد مدت ها 


می اومدی سراغی از دوستت میگرفتینیومدنت  نشون میده که حالت خوبه بی من


باشه   بی خیال بگذریم  خوش باشی هر جا هستی رفیق نظرات (16)  

نوشته شده توسط نرگس در شنبه 3 مهر 1395 ساعت 21:30 موضوع | لینک ثابت