زن ها مثل گوشی موبایلند


یک روز با باتری پربه زندگی شما می آیند.


رنگی و شاداب برایتان حرف می زنندطنازی می کنندهرکجا هر احتیاجی داشته باشید


به میزان توانایی شانبرایتان کم نمی گذارند


و تا آخرین نفس هاهمه جوره کنارتان هستند.


این زن همیشه مقاوم


از یک جایی به بعد با رفتارو نهایتا با کلامآلارم می دهد کهبه اندازه ی قبل انرژی ندارم.
می بینی که به شادابی قبل نیست


و رنگ هایش کمرنگ شده.با این حال باز همدر لحظات مهم کنارت است.هی این کلافگی ها و بی رنگی هایشبه تو هشدار می دهد کهشارژش در حال تمام شدن استو تو هی باور نمی کنی.بالاخره یک شب می خوابیو صبح روز بعد می بینیزن همیشه شاداب  زند گی ات ات
ساکت و خاموش شده.

زن ها مثل گوشی موبایلند.باید آن ها را با یک دوستت دارمیک دلم برایت تنگ شده


یک میخواهم همیشه کنارت باشمیک امروز زیباتر شده اییک بوسه، یک آغوش


و یک محبتِ مداوم شارژ کرد.حتی پیش از آن کهشارژشان به مرز هشدار برسد.یازده درصد…شارژ لطفا

.................................................................................

................................................................................................................................................


نظرات (131)  

نوشته شده توسط نرگس در یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 ساعت 13:04 موضوع | لینک ثابت